Noktowizor Yukon NVMT Spartan 1x24 KIT (DO. 24125)

Noktowizor Yukon NVMT Spartan 1x24 KIT (DO. 24125)

Noktowizor Yukon NVMT Spartan 1x24 KIT (DO. 24125)

Noktowizor Yukon jest porczny i doskonale sprawdzi si u osób, które chc rozpocz przygod z tym urzdzeniem. Jego cech charakterystyczn jest trwao i niezawodno. Obraz wywietlany jest w rozdzielczoci 36 lp/mm.

Posiada szerokoktny iluminator podczerwieni o mocy 100 mW. Odwzorowanie obrazu 1:1 sprawia, e pole widzenia wynosi 30 stopni, co odpowiada polu 54 m /100 m. Noktowizor polecany jest do uywania w czasie marszu, biegu oraz do prowadzenia pojazdu w cakowitej ciemnoci. Zasig wynosi wtedy okoo 50 m. Warto ta wzrasta do 80 m podczas pracy w wietle ksiyca lub w sztucznym owietleniu. Urzdzenie umoliwiajce widzenie w ciemnoci nadaje si do obserwacji kraców posesji, odsonitych terenów zielonych, parków miejskich, bocznic kolejowych i parkingów, znajdujcych si w bezporednim ssiedztwie obserwatora. Umoliwia wykrycie celów, których nie wida goym okiem w nieowietlonych budynkach, halach magazynowych lub w blisko pooonych skupiskach krzewów.

Model Yukon wykorzystuje do zasilania bateri litow CR123A, co pozwala na 20h prac wraz z iluminatorem. Dodatkowo mona podczy zewntrzny iluminator podczerwieni o mocy ponad 100 mW. Wpynie to na zwikszenie jakoci obrazu, jak i na przyrost odlegoci wykrywania.

Urzdzenie to moe by wykorzystywane zarówno przez amatorów, jak i profesjonalistów. Dobrze sprawdzi si w czasie pieszych wdrówek turystycznych, a take w pracy stróa nocnego, lenika, wdkarza lub kadej osoby, która jest zainteresowana ochron mienia. Noktowizor moe wspópracowa z lornetk o duej renicy wyjciowej lub z dowoln lunet celownicz, co pozwala na obserwacj obrazu powikszonego tyle razy, ile wynosi powikszenie zastosowanego narzdzia.

W zestawie znajduje si maska na gow, co jest duym uatwieniem pracy w terenie i prowadzenia pojazdu. The item "Noktowizor Yukon NVMT Spartan 1x24 KIT (DO. 24125)" is in sale since Saturday, January 4, 2020. This item is in the category "Sport i Turystyka\Inne sporty\Mylistwo\Noktowizory".pl" and is located in Czestochowa.

This item can be shipped to all countries in Europe.


Night Vision Kit    Links    Contact Form    Privacy Policies    Terms of service